بلاگ

جدیدترین مقالات در زمینه های مختلف

The Science of Selling علم فروش
تجارت بین الملل

علم فروش چیست؟

علم فروش به ما در پی بردن به این موضوع که بفهمیم در مغز مشتری چه می‌گذرد و چگونه عملکرد فروشندگان خود را بهبود ببخشیم،

ادامه مطلب »
Sales Philosophy فلسفه فروش
تجارت بین الملل

فلسفه فروش چیست؟

فلسفه فروش مجموعه ای از اصول هستند که افکار و اعمال فرد را هدایت می‌کنند تا در فرآیند فروش کالا یا خدمات به کار گرفته

ادامه مطلب »
The Science of Selling علم فروش
تجارت بین الملل

علم فروش چیست؟

علم فروش به ما در پی بردن به این موضوع که بفهمیم در مغز مشتری چه می‌گذرد و چگونه عملکرد فروشندگان خود را بهبود ببخشیم،

ادامه مطلب »
Sales Philosophy فلسفه فروش
تجارت بین الملل

فلسفه فروش چیست؟

فلسفه فروش مجموعه ای از اصول هستند که افکار و اعمال فرد را هدایت می‌کنند تا در فرآیند فروش کالا یا خدمات به کار گرفته

ادامه مطلب »
The Science of Selling علم فروش
تجارت بین الملل

علم فروش چیست؟

علم فروش به ما در پی بردن به این موضوع که بفهمیم در مغز مشتری چه می‌گذرد و چگونه عملکرد فروشندگان خود را بهبود ببخشیم،

ادامه مطلب »
Sales Philosophy فلسفه فروش
تجارت بین الملل

فلسفه فروش چیست؟

فلسفه فروش مجموعه ای از اصول هستند که افکار و اعمال فرد را هدایت می‌کنند تا در فرآیند فروش کالا یا خدمات به کار گرفته

ادامه مطلب »
Business Consulting مشاوره ی بیزینس
سازمان کسب و کار

مشاوره‌ی بیزینس

مشاوره‌ی بیزینس مشاوره‌ی بیزینس یا کسب و کار، تخصصی است که به مراجعین و مشتریان در ابتدای مسیر حرکت آنان به سمت یک کسب و

ادامه مطلب »
سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.