بیجک گمرکی

بیجک گمرکی

بیجک گمرکی

بیجک گمرکی از جمله مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا از گمرک است که از زمان خروج کالا تا زمان تخلیه در انبار گمرک بایستی در اختیار راننده باشد.

با تغییر مسیر پروسه‌ی تشریفات گمرکی به سمت الکترونیکی شدن، یکی از مواردی که دچار تحول شده پروانه‌ی سبز می‌باشد. شکل تحول یافته و الکترونیکی شده‌ي آن، همان بیحک گمرکی است. پس از طی تشریفات و سلسله مراتب مرتبط با ترخیص کالا از گمرک، آخرین مرحله ارائه‌ی بیجک گمرکی است. این سند که در فعالیت‌های مختلف صادرات، واردات، ترانزیت و… کاربرد دارد، شناخت مزایا و چگونگی دریافت آن حائز اهمیت است.

در بیجک تمامی اطلاعات مربوط به کالا درج شده است. صاحب اصلی کالا و یا نماینده‌ی قانونی او، برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا بایستی با مراجعه به اداره گمرک، بیجک مختص به کالای خود را دریافت نمایند.

تفاوت بیجک گمرکی و قبض انبار:

بیجک گمرکی

هر دوی این سندها از جمله مدارک لازم جهت ترخیص کالا از گمرک محسوب می‌شوند. ضمن اینکه در هر دوی این اسناد، اطلاعات مربوط به کالا درج شده است. اما تفاوت آنها در هنگام استفاده و کاربرد آنهاست.

قبض انبار هنگام مراجعه‌ی صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونی او به انبار جهت دریافت محموله برای انجام امور گمرکی صادر می‌شود. صدور این سند توسط مسئول انبار انجام می‌شود و مالکیت صاحب کالا را اثبات می‌نماید.

بیجک گمرکی نیز به طرفیت صاحب کالا و یا نماینده‌ی قانونی او برای خروج نهایی کالا از گمرک صادر می‌شود. مسئولیت صدور این سند با اداره‌ی گمرک می‌باشد و زمان و مکان صدور آن با قبض انبار تفاوت دارد.

موارد قید شده در بیجک:

مطالب درج شده بر روی سند بیجک را می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد:

دسته‌ی اول:

اطلاعاتی را شامل می‌شود که توسط هر شخصی قابل تفسیر و قابل فهم است. از جمله‌ی این اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تاریخ صدور بیجک گمرکی، گمرک مبداء، گمرک مقصد، شماره و مشخصات حامل، شماره سریال پروانه، بارکد.

دسته‌ی دوم:

آن دسته اطلاعاتی را شامل می‌شود که خواندن آن از طریق بارکد صورت می‌گیرد و صرفا نهادهای مربوطه در این حوزه امکان خواندن آن را دارند.

از طریق بارکدی که در بیجک گمرکی قید شده، کلیه‌ی گمرکات اجرایی و نیروی انتظامی می‌توانند به جزئیات مربوط به کالا دست یابند. این جزئیات مواردی مانند پروسه‌ی طی شده در گمرک، مجوزهای کسب شده، نوع کالا، کشور سازنده، جزئیات حمل و… را شامل می‌شود.

کارایی بیجک:

کارایی بیجک مشابه کارایی پروانه سبز گمرکی است. از این سند در سیستم باربری بین شهری هم استفاده می‌شود. امروزه با رواج بیجک در ایران نیز مواجهیم. در همین راستا، راننده، دریافت کننده، شرکت باربری و فروشنده، تمام محتویات محموله را صرفا درصورت انطباق با این بیجک به رسمیت می‌شناسند.

با توجه به راه‌اندازی سامانه‌ی جامع انبارها، با خروج هر کالا و صدور بیجک مربوط به آن، بایستی بابت کوتاژ خارج شده ثبت وصول صورت گیرد.

شماره بیجک:

شماره‌ي بیجک یک کد اختصاصی برای هر بارنامه است که بعد از ارسال محموله صادر می‌گردد. از طریق این شماره می‌توانیم جهت رهگیری مرسوله اقدام نماییم.

خلاصه مقاله:

تغییرات حاکم بر قوانین و رویه‌های ترخیص کالا از گمرک به علم و اطلاعات به روز شده نیازمند است. بیجک گمرکی نیز مانند بارنامه، قبض انبار و… یکی از مدارک لازم برای ترخیص کالا از گمرک محسوب می‌شود. آشنایی با این سند، زمان و شرایط صدور آن به این دلیل که یکی از مجوزهای لازم برای خروج کالا از گمرک محسوب می‌شود، لازم و ضروری است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.