Success and Its Formula

موفقیت و فرمول آن

موفقیت و فرمول آن

موفقیت خیلی ساده می‌شود اگر سری به فرمول آن بزنیم.
موفقیت تنها عملکرد شما نیست. البته که این بدان معنا نیست که تلاش‌های شبانه روزی خود را نادیده بگیریم و یا خود را به واسطه آن تشویق نکنیم. بلکه هر تلاش به خودی خود فارغ از نتیجه سزاوار تشویق است. بله! اگر در حال تلاش هستید می‌بایست برای خودتان دسته گلی تهیه کنید و آنرا به زیباترین گل‌ها ور روبان‌ها بیارایید و به آدرس خود ارسال کنید. شما به موفقیت فردی رسیده اید یا دست کم دارید گوی موفقیت را از انسان دیروزتان می‌ربایید.
بیایید نگاهی وسیع‌تر به تلاش و توفیقات فردی شما بیندازیم. آیا بدین واسطه می‌توانید خود را موفق بنامید؟

یک مثال:

داستان آن قهرمان اسکی را  بخاطر بیاورید که بعد از تصادف و آسیب‌دیدگی شدید برای مدتی مجبور بود روی صندلی چرخدار بنشیند. تلاش شبانه روزی و روحیه جنگندگی او در کنار حمایت‌های خانواده‌ و مربیش او را از روی صندلی بلند کرد و در نهایت بعد از یک سال به زمین بازی بازگرداند. داستان پیروزی او باید شهره آفاق می‌شد باید فیلم‌های بسیاری از سناریوی زندگی و تلاشش مینوشتند و فیلم های زیادی از آن می ساختند اما هیچ کس تا آنروزی که قهرمان المپیک زمستانی روسیه شد حتی اسم او را نیز نشنیده بود. آنجا بود که او جام موفقیت را بالای سر برد و در حالیکه می‌گریست فریاد زد این پیروزی در مقابل پیروزی من بر صندلی چرخدار واقعا بی معنی است.

فرمول موفقیت چیست؟

توجه داشته باشید فرمول موفقیت جنبه اجتماعی دارد و نه فردی. شما باید بر روی افراد و محیط‌ اطرافتان تاثیر کافی را گذاشته باشید. باید اهمیت عملکرد شما توسط دیگران درک شده باشد، باید تاثیر موفقیت شما بوسیله دیگران مشاهده شده باشد تا موفق انگاشته شود. موفقیت حاصل برداشت دیگران از عملکرد ماست و نه برداشت ما از خودمان. اصلی که می بایست در برند سازی و بویژه برند شخصیPersonal Branding در نظر گرفته شود. سخت کوشی و عمکرد تنها یک متغیر، تنها یک عامل در موفقیت است. در کنار بر جای اثر مثبت در دیگران در نظر داشته باشید. ارزش الماسی که در کنج تاریک آب انبار پنهان کرده‌اید هیچگاه شناخته نخواهد شد اگر بلد نباشید چگونه آن را به نمایش بگذارید. پرسونا Persona خود را تقویت و بدرستی معرفی و به نمایش بگذارید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.