Export to Dubai صادرات به دبی

صادرات به دبی

صادرات به دبی دبی یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز تجاری در سطح جهان شناخته شده است و به دلیل وجود بازار مصرف و ارتباطات

Risk Reduction کاهش ریسک

کاهش ریسک

کاهش ریسک کاهش ریسک به روند برنامه‌‌ریزی برای کاهش تهدیدات یا ریسک مربوط به اهداف پروژه گفته می‌شود. تیم پروژه برای کاهش ریسک، مراحل شناسایی،

Interpersonal Skills مهارت های بین فردی

مهارت‌های بین فردی

مهارت‌های بین فردی مهارت‌های بین فردی مهارت‌هایی هستند که شامل توانایی برقراری ارتباط و ایجاد روابط با دیگران می‌شوند. این مهارت‌ها ویژگی‌های مختلفی دارند که

Financial Institution نهاد مالی

نهاد مالی

نهاد مالی نهاد مالی یکی از موسساتی است که نقش سرمایه‌گذاری در امورات مختلف را به عهده دارد. برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه بایستی

Learning Skills مهارت یادگیری

مهارت‌‌‌ یادگیری

مهارت‌‌‌ یادگیری مهارت یادگیری به ایجاد تغییر در رفتار گفته می‌شود که با تجربه به دست می‌آید. مهارت یادگیری، عادتهایی هستند که برای تکمیل پروژه‌ها

Dealing with an angry customer روش برخورد با مشتری عصبانی

روش برخورد بامشتری عصبانی

روش برخورد بامشتری عصبانی روش برخورد با مشتری عصبانی در هر شغلی وجود دارد. فرقی نمی‌کند در چه حرفه‌ای مشغول به کار هستیم؛ خرده فروشی،

یادگیری مشارکتی

یادگیری مشارکتی

‌یادگیری مشارکتی یادگیری مشارکتی به روش‌های آموزشی گفته می‌شود که همزمان بر یادگیری دو یا چند نفر تمرکز دارند. در این پروسه، اعضای تیم برای

Organizational Commitment تعهد سازمانی

تعهدسازمانی

تعهدسازمانی تعهدسازمانی به میزان وابستگی افراد به سازمانی که در آن کار می‌کنند گفته می‌شود. تعهد افراد به سازمان باعث پیش بینی رضایت کارکنان، همکاری

Self-Management خود مدیریتی

خودمدیریتی

خودمدیریتی خودمدیریتی به مهارتی گفته می‌شود که به ما کمک می‌کند افکار و احساسات خود را کنترل کنیم. این امکان را به ما می‌‌‌‌دهد که

Telecommuting دورکاری

دورکاری

دورکاری دورکاری مشاغلی هستند که خارج از محیط اداری سنتی انجام می‌شوند. به عبارت دیگر، کارکنان بدون آنکه لازم باشد هر روز به دفتر رسمی

Personal Development Program برنامه توسعه فردی

برنامه‌‌‌‌ توسعه‌ فردی

برنامه‌‌‌‌ توسعه‌ فردی برنامه توسعه فردی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای بهبود دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های فردی استفاده می‌شود که با رشد شغلی

نگرش‌ مثبت

نگرش‌ مثبت نگرش‌ مثبت به روش‌های پردازش اطلاعات با نگرش خوش بینانه گفته می‌شود. افرادی که مثبت اندیش هستند به جای تسلیم شدن در برابر

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.