شما در برچسب: بازاریابی ارجاعی هستید...

Referral Marketing بازاریابی ارجاعی

بازاریابی ارجاعی (Referral Marketing) چیست؟

در حوزه رقابتی کنونی کسب‌وکارها، کانال‌های بازاریابی سنتی برای جلب توجه مشتریان کافی نیستند. مصرف‌کنندگان با تبلیغات و پیام‌های تبلیغاتی متعددی روبرو هستند و به همین دلیل برای کسب‌وکارها سخت است که توجه آن‌ها را به خود جلب کنند. این همان جایی است که بازاریابی ارجاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.