شما در برچسب: بیزینس مدل هستید...

Types of Business Models انواع بیزینس مدل

5 مورد پرکاربرد انواع بیزینس مدل

5 مورد پرکاربرد انواع بیزینس مدل: انواع بیزینس مدل و شناخت آن یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه کسب و کار است که برای هر کسب و کاری بسیار حائز اهمیت است. بیزنس مدل به طور خلاصه به توصیف نحوه کسب درآمد و تولید ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.