شما در برچسب: مدیریت اجرایی هستید...

Business Partnership شراکت در کار

شراکت در کار؛ انواع شراکت در کسب و کار

شراکت در کار، یکی از عقودی است که به طور خاص در قانون مدنی نام برده شده و عبارت است از ” اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه.” یا اینکه شراکت در کار ترکیب سهم‌های شرکا اعم از نقدی و غیرنقدی به منظور سود بردن و

مدیریت بحران Crisis management

مدیریت بحران

در این مقاله به مقوله مدیریت بحران و ضرورت توجه به آن می پردازیم. همچنین برای خواندن مقاله‌های بیشتر در مورد مدیریت می‌توانیم به صفحه بلاگ مراجعه کنید. مدیریت بحران در مفهومی گسترده در برگیرنده‌ی دو موقعیت است: ۱) بعد از وقوع بحران که یک دیدگاه سنتی به مقوله‌ی مدیریت

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.