شما در برچسب: هوش هیجانی هستید...

هوش هیجانی در کسب و کار

هوش هیجانی در کسب و کار و مدیریت سازمان

هوش هیجانی به عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی موفقیت در دنیای کسب و کار بسیار حائز اهمیت است. این مفهوم، قدرت فرد در شناخت، مدیریت و بهره‌برداری از هیجانات خود و دیگران را توصیف می‌کند. هوش هیجانی (EQ) نه تنها به ابعاد عاطفی و روانی افراد توجه دارد، بلکه توانایی

Effect Emotional Intelligence Sales

تاثیر هوش هیجانی بر فروش

تاثیر هوش هیجانی بر فروش تاثیر هوش هیجانی بر فروش از ابعاد مختلفی قابل بحث است. هوش‌هیجانی از ۵ فاکتور مهم تشکیل شده که هر کدام از آنها به نوبه‌ي خود بر میزان فروش تاثیرگذار هستند. برخلاف تصور قالب، عوامل دخیل در خرید افراد شامل مواردی مانند منطق، تجربه و

Self - Regulation خود تنظیمی

مهارت های خود تنظیمی

خود تنظیمی، نوعی هوش هیجانی است که بر چگونگی مدیریت افکار ما تاثیر می‌گذارد. خودتنظیمی رفتاری لازمه عمل به اهداف بلند مدت می‌باشد. خودتنظیمی عاطفی شامل کنترل احساسات است؛ مثل تلاش برای حفظ دیدگاه مثبت. کنترل احساسات تاثیر مثبت بر روابط بین فردی ما می‌گذارد. زیرا به ما کمک می‌کند

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.