شما در برچسب: یادگیری هستید...

Learning Skills مهارت یادگیری

مهارت‌‌‌ یادگیری

مهارت‌‌‌ یادگیری مهارت یادگیری به ایجاد تغییر در رفتار گفته می‌شود که با تجربه به دست می‌آید. مهارت یادگیری، عادتهایی هستند که برای تکمیل پروژه‌ها و برقراری ارتباط موثر استفاده می‌شوند. برای تقویت مهارت یادگیری، می‌بایست سبک یادگیری خود را بشناسیم و از تفکر خود استفاده کنیم تا به نتیجه

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.