شما در برچسب: قیمت گذاری هستید...

Pricing of Goods and Services قیمت گذاری کالا و خدمات

روش های قیمت گذاری کالا و خدمات

قیمت گذاری کالا و خدمات یکی از اصولی ترین و مهم ترین موضوعات در اقتصاد است که برای تمامی شرکت ها، بخش ها و حتی مشتریان اهمیت ویژه ای دارد. هدف هر سازمان به دست آوردن سود و کسب درآمد است که قیمت گذاری مناسب یکی از مهمترین عوامل برای

Command Pricing قیمت گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت بیان کننده‌ی حداقل و حداکثر قیمتی است که قانون برای کالاها تعیین می‌نماید. فرآیند کنترل قیمت معمولا توسط دولت و در بازار آزاد صورت می‌گیرد. علت این امر، دخالت مستقیم اقتصادی در جهت مدیریت شرایط مقرون به صرفه‌ی برخی کالاها و خدمات مانند

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.